Trên đây là thông tin chi tiết về 3 cách chụp màn hình Samsung Galaxy A71, hi vọng sẽ giúp bạn nhanh chóng lưu lại những thông tin mình cần.